Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2012/2013 Drukuj

3 września 2012 roku dla Zespołu Szkół Publicznych nr 2 im. Orląt Lwowskich w Ostrowcu Świętokrzyskim był szczególnie uroczystym dniem. W naszej placówce odbyła się Wojewódzka Inauguracja roku szkolnego 2012/2013, której gospodarzami byli Świętokrzyski Kurator Oświaty pani Małgorzata Muzoł i Prezydent Miasta Ostrowca Św. pan Jarosław Wilczyński.

 

Uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele pod wezwaniem bł. Jadwigi na os. Stawki celebrowana przez ekscelencję biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza.

Dalsza część obchodów odbyła się w gmachu ZSP nr 2. Złożyły się na nią przemówienia gospodarzy, zaproszonych gości oraz artystyczne występy uczniów PSP 14 i PG 4.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele państwowych i kuratoryjnych władz województwa świętokrzyskiego i powiatu ostrowieckiego,  posłowie RP regionu świętokrzyskiego , duchowieństwo  diecezji sandomierskiej i kieleckiej oraz dyrektorzy ostrowieckich placówek oświatowych wszystkich szczebli.

Oczywiście nie mogło zabraknąć tych, którzy w procesie edukacyjnym są najważniejsi – uczniów, którym licznie towarzyszyli rodzice oraz nauczycieli ZSP nr 2.

Pani Kurator w swoim wystąpieniu zaprezentowała myśl przewodnią przyświecającą tegorocznemu procesowi nauczania – dbałość o bezpieczeństwo każdego ucznia.

Przemawiający goście kierowali ciepłe słowa do uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół i wszystkich pracowników oświaty. Życzyli wielu sukcesów – uczniom w zdobywaniu wiedzy, nauczycielom – w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Tegoroczna inauguracja nowego roku szkolnego pozostawiła niezatarte wrażenie w pamięci  wszystkich uczestników i zainspirowała do twórczej pracy.