Nam się zima podoba! Drukuj

Hura jest biało! Można wreszcie zjeżdżać na sankach, lepić bałwany, rzucać śnieżkami. Choć mroźno nam się zima podoba- prawda, że jest ładna?

Danuta Wójcik
Sylwia Raczyńska